Vydáváme známky. Vlastní známky!

vydavame-znamky.cz
prodej vlastních známek, prodej dalších platných známek

Kolik ještě zbývá archů k prodeji, jak se bude měnit jejich cena

Hlavní strana


Důležité upozornění: Objednávkou a zaplacením vyjadřujete souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.


Často kladené dotazy:

Chci si objednat zboží z Vaší nabídky, jak to mám udělat?
Objednávku můžete zaslat e-mailem na: info@vydavame-znamky.cz, do objednávky připište svoji adresu.
Obratem vám zašleme údaje k platbě, po připsání platby odešleme zásilku na Vaši adresu. Nezasíláme na dobírku.
Použijte formulář objednávky zde (raději prosíme xls):
formulář (xls) k vyplnění na počítači
formulář (pdf) k vyplnění ručně


Kolik stojí zaslání známek, jak je zasíláte?
Poštovné je 100 Kč za zásilku bez ohledu na hodnotu objednávky. Známky a archy zasíláme pečlivě zabalené a pojištěné
Českou poštou. Zaslání pohlednice, nebo doporučené zásilky v den vydání, frankované právě vydanými známkami, je zpoplatněno
zvlášť podle nabídky na hlavní straně.


Chci si objednat známky tak, abych je měl k dispozici již v den vydání
Objednávku zašlete co nejdříve a uhraďte ji tak, aby byla připsána na náš účet ve FIO bance ideálně den před vydáním známek,
nejpozději však v den vydání známek dopoledne. Známky vám připravíme tak, abyste si je mohli vyzvednout v den vydání kolem poledne v Kladně


Osobní vyzvednutí v den vydání
Výjimečně možno převzít kolem poledne v Kladně, po předchozí domluvě.
Prosím, volte raději zaslání poštou.
Obchodní podmínky a zákonem povinně zveřejňované informace:
Kontakt na prodejce:
info@vydavame-znamky.cz

Údaje o prodejci:
Ticket shop s.r.o., nám. Přátelství 1518/3, 10200 Praha (zde není prodejna, ani kancelář!) IČ 24142999, nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182600
Korespondenční adresa: Ing. Petr Brož, pošta - odnos, 272 04 Kladno 4 - Rozdělov

Informace o EET:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Tato povinnost se vztahuje POUZE na platby v hotovosti (ne na bankovní převod, ne na platby kartou). Platby v hotovosti nepřijímáme, osobní předání zboží a platba při předání není možné. Výjimkou je předání již (bankovním převodem) zaplaceného zboží - známek v den vydání.

Pravidla pro odstoupení od smlouvy:
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy: Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb. obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem), d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) na dodávku vstupenek na sportovní a kulturní akce.

Reklamace:
Reklamace se uplatňuje v prvním kroku zasláním e-mailu s popisem vad reklamovaného zboží. Teprve poté bude zákazníkovi sděleno, zda a kam má reklamované zboží zaslat.

Reklamační podmínky: Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vyřízení reklamace Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Pokud budete mít jakoukoli připomínku, reklamaci apod., obraťte se na nás, obratem vyřešíme. Zákon nám přesto ukládá seznámit kupující s tímto textem: Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.